آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

آیین نامه اجرایی قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن

وزیران عضو کار گروه موضوع بند (الف) تصویب نامه شماره۲۹۲۳۸ ت ۴۰۰۰۱ ه مورخ ۱۹/۳/۱۳۸۸در جلسه مورخ ۲/۸/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های مسکن و شهر سازی و کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهورو به استناد ماده (۲۴) قانون ساماندهی و حمایت از تولید و...
معامله معارض و قوانین مرتبط

معامله معارض و قوانین مرتبط

معامله معارض را به این صورت می توان تعریف کرد که ملک یا مالی از سوی مالک، بیشتر از یک بار معامله شده باشد. یعنی اگر فردی به هر صورت، ملک یا مالی را به بیش از یک نفر بفروشد، معامله معارض انجام داده و خریدار نیز مال غیر خریده است. در معامله معارض به این علت که در...
قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸(آیین نامه اجرایی)

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۸(آیین نامه اجرایی)

۱۳۷۸.۰۲.۱۹ – ۶۹۱۴۵ .ت ۱۹۸۴۵‌هـ – ۱۳۷۸.۰۳.۱۷ – ۲۰۴ وزارت مسکن و شهر سازی – وزارت دادگستری آیین دادرسی مدنی ـ تجارت ـ دفاتر اسناد رسمی ـ روابط موجر و مستأجر ‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۸.۲.۱۹ بنا به پیشنهاد شماره ۹۳۲.۱۱۰.۰۵ مورخ ۱۳۷۷.۲.۲۸ وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و...
قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب ۲۶ مرداد ۱۳۷۶ مجلس شورای اسلامی

فصل ‏اول ، قانون روابط مؤجر و مستأجر ماده ۱- از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، اجاره ‏ي کليه ‏ي اماکن اعم از مسکوني، تجاري، محل‏ کسب و پيشه، اماکن آموزشي، خوابگاه‏هاي دانشجويي و ساختمان‏هاي دولتي و نظاير آن که با قرارداد رسمي يا عادي منعقد مي‏شود، تابع مقررات قانون...
قوانین موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

قوانین موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶

قوانین موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۶ فصل اول‌: کلیات ماده ۱ ـ هر محلی که برای سکنی یا کسب یا پیشه یا تجارت یا به منظور دیگری اجاره داده شده یا بشود در صورتی که تصرف‌متصرف بر حسب تراضی با موجر یا نماینده قانونی او به عنوان‌اجاره یا صلح منافع و یا هر عنوان دیگری به منظور...